หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet โปรแกรมZoom Cloud Meetings ให้นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet โปรแกรมZoom Cloud Meetings ให้นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ทุก กศน.ตำบล มีมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.