หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเสาไห้ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ครั้งที่ 1/2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ กศน.อำเภอเสาไห้ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) มีการเว้นพื้นที่การนั่งระยะห่าง 2 เมตร โดยมีนายวสันต์ รัชชวงษ์ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ กศน.อำเภอเสาไห้ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


.