หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลสวนดอกไม้ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การฝึกอบรมปฎิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน” รุ่นที่ 1/2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเสาไห้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้ มอบหมายให้ นายวุฒิ ผ่องสนาม ครู กศน.ตำบลสวนดอกไม้ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การฝึกอบรมปฎิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน” รุ่นที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


.